Statistics

Flag of Turkey EGOI 2022, Turkey (Antalya)

General Information

Turkey (Antalya)
16.10.2022 - 23.10.2022
https://ubilo.tubitak.gov.tr/egoi2022/
0 Delegations
0 Contestants

Awards

0 Gold
0 Silver
0 Bronze
Max score: