Statistics

Editions

2021 Flag of Switzerland Switzerland (Online) 13.06.2021 - 19.06.2021 https://egoi.ch
2022 Flag of Türkiye Türkiye (Antalya) 16.10.2022 - 23.10.2022 https://ubilo.tubitak.gov.tr/egoi2022/
2023 Flag of Sweden Sweden (Lund) 15.07.2023 - 21.07.2023 https://egoi23.se/
2024 Flag of Netherlands Netherlands (Veldhoven) 21.07.2024 - 27.07.2024 https://egoi2024.nl/