Statistics

Flag of Kazakhstan Kazakhstan

Year Name Tasks Score Rank
2022 Anastassiya Issayeva 100 0 0 0 51 61 10 0 222 96
Aidana Ualikhan 0 26 0 10 59 34 0 0 129 121
Alua Bissembay 0 0 0 0 77 48 0 0 125 123
Anastassiya Grigorash 16 0 0 0 51 55 0 0 122 124
2021 Amira Mahmedjan 100 26 35 0 100 100 7 0 368 50
Anel Salkenova 51 15 17 0 42 14 0 0 139 101
Anastassiya Issayeva 13 15 8 0 42 0 0 0 78 127
Amina Shafkhatova 17 0 0 0 42 0 0 0 59 139