Statistics

Anastassiya Issayeva

Year Country Tasks Score Rank
2021 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 13 15 8 0 42 0 0 0 78 127
2022 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 100 0 0 0 51 61 10 0 222 96