Statistics

Flag of Canada Canada

Year Name Tasks Score Rank
2022 Sophie Xuan 100 80 35 50 77 55 10 11 418 28
Lin Xin Liu 100 26 15 50 77 55 10 0 333 46
Ching Lam Lau 5 26 0 10 77 55 10 2 185 109
Silvia Zheng 58 26 0 0 12 55 10 11 172 113
2021 Cindy Zhu 100 48 17 0 100 100 22 0 387 43
Lu Chen 100 48 51 0 100 71 0 0 370 49
Sophie Xuan 100 15 51 0 100 100 0 0 366 51
Nicole Han 34 15 17 0 100 100 7 0 273 73