Statistics

Cynthia Naely Lopez Estrada

Year Country Tasks Score Rank
2021 Flag of Mexico Mexico 100 100 100 0 100 100 0 0 500 19