Statistics

Elżbieta Łabaj

Year Country Tasks Score Rank
2021 Flag of Poland Poland 100 26 17 0 100 100 7 0 350 54